Verificación de documentos electrónicos

Mitjançant la introducció i validació del *CSV (Codi Segur de Verificació) se li permet:
  • La verificació i acarament electrònic de documents impresos.
  • L'accés a les dades ampliades de caixetins de rebuts.

Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguen usar aquest servei *autorellanando el formulari, li demanem que *realize el següent test: